Arlen van der Harst

Arlen van der Harst

Speltherapeut en pedagogisch psychiatrisch hulpverlener
Specialisatie: Speltherapie. Kinderen met psychiatrische problematiek (zoals autismeverwante stoornissen, hechtingsproblematiek en/of een ernstig trauma) en een licht verstandelijke beperking.
Vestigingsplaats: Soest

DOELGROEP
Kinderen tussen de 3 en 12 jaar

HULPVRAAG
Kinderen die in hun ontwikkeling in de knel komen op sociaal en emotioneel gebied kunnen veel baat hebben bij speltherapie. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan zijn omdat zij last hebben van nare gebeurtenissen of omdat zij (psychische) problemen hebben. Klachten kunnen zijn dat een kind vaak hevig boos of juist erg teruggetrokken is, weinig zelfvertrouwen heeft, hechtingsproblemen heeft en moeilijkheden in de omgang met andere kinderen of volwassenen.

OVER ARLEN
Al 15 jaar werk ik met heel veel plezier op een behandelgroep in de kinderpsychiatrie. Vanaf dag één heb ik mijn hart verloren aan kinderen die in hun leven veel tegenslagen tegenkomen. Ik vind het heel waardevol om kinderen te helpen in ontwikkeling te komen. Wat daarvoor nodig is, is even makkelijk als moeilijk tegelijk: wezenlijk contact. Contact waarin het kind mag ervaren dat het voluit mag zijn wie hij of zij is, waarin het kind écht gezien wordt en er geluisterd wordt naar diens verhalen. Dat kinderen een plek hebben waar zij zich even veilig en omhuld kunnen voelen, als de wereld onveilig voelt. Juist daarom ben ik de opleiding Speltherapie gaan doen. Omdat je als speltherapeut niet alleen mag luisteren naar de verhalen van kinderen, maar deze ook kunt gebruiken om hen weer in ontwikkeling te helpen komen.

OPLEIDING
• HBO Pedagogiek
• Post HBO Intensieve Pedagogische Thuishulp
• Post HBO Speltherapie
• Diverse cursussen en trainingen zoals Non Violent Resistance, Trauma-sensitief handelen en Het vlaggensysteem (seksueel gedrag bij kinderen en jongeren)

AANGESLOTEN BIJ
• FVB
• NVVS
• RBCZ
• SKJ

085 8769191

Ouder Hulplijn 
085 8769341
Een luisterend oor helpt!

 

Volg ons op:

Facebook

 

LinkeDin