Els Achterberg

Els Achterberg

GGZ-agoog
Specialisatie: Verlies- en rouwverwerking, kinderen met KOP problematiek, kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, ASS problematiek

Vestigingsplaats: Amersfoort

DOELGROEP
Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en hun ouders, verzorgers.

HULPVRAAG
In het leven van een kind kunnen zich op school, in het gezin of elders omstandigheden voordoen die voor korte of lange tijd belastend en ingrijpend kunnen zijn. Bij diverse problematieken kan speltherapie ingezet worden als verlies- en rouwverwerking, lichamelijke problemen, sociale problemen, ontwikkelingsproblemen en autismespectrum problematiek. Daarbij richt ik me niet uitsluitend op het kind, jongere maar op het hele gezin. Waarbij het zelfmanagement van ouders bekrachtigd wordt. Ik geef speltherapie op school en in mijn eigen praktijk.

OVER ELS
Na mijn SPH opleiding ben ik in 1980 in een psychiatrisch ziekenhuis gaan werken. Daar werkte ik met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Meerderen waren getraumatiseerd en liepen vast in hun ontwikkeling. Ik heb toen de opleiding Speltherapie gedaan. Daarna kon ik een spelbehandeling aanbieden met als doel bijdragen aan verbetering, verandering, ontwikkeling, stabilisatie en acceptatie. Ik begeleidde ook ouders, groepsleiding. Ik heb me verder gespecialiseerd in verlies- en rouwverwerking bij kinderen omdat ik dit in de praktijk ook tegen kwam. In 2000 ben ik van werk veranderd en met een andere doelgroep gaan werken. Kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problematiek en hun ouders. Sinds 2009 heb ik mijn eigen praktijk.

OPLEIDING
• Post Bachelor GGZ-Agoog 
• Post Bachelor Speltherapie
• SPH
• Kaderopleiding Gezondheidszorg
• Adviserend samenwerken met Ouders en kinderen met KOP problematiek
• Kinderen met rouw- en verliesverwerking
• Tekentaal Zutphen
• Psychosociale basiskennis
• Coole Kikkertrainer

AANGESLOTEN BIJ
• NVVS (Nederlandse Vereniging van Speltherapie)
• FVB    (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)
• RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
• TCE   (Therapeuten Collectief Eemland)
• Register Vaktherapie (Kwaliteitsregister voor Vaktherapeuten)
• Vereniging Tekentaal

085 8769191

Ouder Hulplijn 
085 8769341
Een luisterend oor helpt!

 

Volg ons op:

Facebook

 

LinkeDin