Skip to main content

Els Achterberg

Els is na haar SPH opleiding in 1980 in een psychiatrisch ziekenhuis gaan werken met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Meerderen waren getraumatiseerd en liepen vast in hun ontwikkeling. Na haar opleiding Speltherapie gaf zij therapie met als doel bijdragen aan  en groepsleiding. Els heeft zich gespecialiseerd in verlies- en rouwverwerking bij kinderen. 

In het leven van een kind kunnen zich op school, in het gezin of elders omstandigheden voordoen die voor korte of lange tijd belastend en ingrijpend kunnen zijn. Bij diverse problematieken kan speltherapie ingezet worden als verlies- en rouwverwerking, lichamelijke problemen, sociale problemen, ontwikkelingsproblemen en autisme spectrum problematiek. Daarbij richt Els zich niet uitsluitend op het kind, jongere maar op het hele gezin. Waarbij het zelfmanagement van ouders bekrachtigd wordt.

Opleiding

 • Post Bachelor GGZ-Agoog
 • Post Bachelor Speltherapie
 • Sociaal pedagogische hulpverlening
 • Kaderopleiding Gezondheidszorg
 • Adviserend samenwerken met Ouders en kinderen met KOP problematiek
 • Kinderen met rouw- en verliesverwerking
 • Tekentaal Zutphen
 • Coole Kikkertrainer


Registratie

 • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
 • NIBIG (Nederlands Instituut ter Bevordering van Integrale Gezondheidszorg)
 • Geregistreerd GGZ-agoog Registerplein
 
Aangesloten bij

 • NVVS (Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten)
 • FVB (Federatie Vaktherapeutische beroepen)
 • Tekentaal
Els Achterberg

Ook kennis maken met de rest van ons team?