Skip to main content

Farida el Mansouri

Farida is ambulant begeleider en maatschappelijk werker. Zij heeft de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gedaan en is daarna in de GGZ gaan werken. Daarbij werkt zij met verschillende doelgroepen. Zij biedt haar cliënten met name ondersteuning bij het terugvinden van de eigen regie over hun leven. Zij ondersteunt en begeleidt mensen bij verschillende facetten van het leven, zoals werken, huisvesting, vrijetijdsbesteding, psychische- en lichamelijke gesteldheid. 

Opleiding en training

  • HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
  • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Middelengebruik
  • Omgaan met emoties en agressie

Ook kennis maken met de rest van ons team?