Skip to main content

Jongvolwassenen (18 tot 24 jaar)

ZorgRondom biedt ondersteuning aan jongvolwassenen. Bijvoorbeeld jongeren die de volwassen leeftijd hebben bereikt en ondersteuning  hebben gehad vanuit de jeugdhulp / jeugdzorg. Opeens zijn zij volwassen en valt de hulp die zij hadden weg. Daarnaast komt er veel op je schouders als je ineens alles zelf moet regelen en bepaalde rechten en plichten krijgt die je misschien ook niet altijd kunt overzien.

Bovendien zijn er mogelijk veranderingen in hun leven, zoals op zichzelf gaan wonen, met een andere opleiding beginnen en/of starten met werk, waardoor ze voor uitdagingen staan en misschien wel stress ervaren. ZorgRondom staat dan voor ze klaar om nog de ondersteuning te bieden die nodig is.

Ondersteuning op diverse leefgebieden

Jongvolwassenen hebben soms hulp nodig om hun eigen leven richting te geven of om bepaalde taken die bij het volwassen leven horen op te pakken. ZorgRondom kan ondersteunen op diverse leefgebieden richting zelfstandigheid, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, financiën, dag invulling, vrijetijdsbesteding, het opbouwen een duurzaam ondersteunend netwerk, het werken aan zelfvertrouwen, goede zelfzorg en het mentaal en fysiek gezond voelen et cetera. Het is niet vanzelfsprekend voor jongvolwassenen dat alles vlekkeloos verloopt en dat ze hun leven helemaal op orde hebben als ze 18 jaar worden.

Sommige leefgebieden gaan misschien al heel goed, bij andere gebieden gaat het wat moeizamer en hier staat ZorgRondom voor ze klaar. Soms wordt er gewerkt aan het vertrouwen in de mensen om hen heen. Soms zijn er praktische zaken die geregeld moeten worden en de hulpvrager weet niet hoe dit aan te pakken. ZorgRondom helpt hen om zelf de regie te nemen over hun verantwoordelijkheden, zelfstandig te worden en zelf verantwoordelijkheid te dragen. ZorgRondom stemt de hulp af op de gebieden die de jongvolwassene belangrijk vindt en ondersteunt bij hun toekomstplannen.

Eigen regie

Zorgrondom  ondersteunt bij het op eigen benen staan van de jongvolwassene en het krijgen van een stabiele basis en het krijgen van eigen regie over zijn/haar eigen leven. ZorgRondom  ondersteunt de hulpvrager om stappen te zetten in de richting die de hij/zij wil. Uitgangspunt zijn de wensen, dromen en doelen van de jongvolwassene.

Meertalig

Wij bieden ondersteuning in het Nederlands, Engels en Turks.

Meer informatie

Wil je meer weten over wat wij jongvolwassenen te bieden hebben? Neem dan contact met ons op.