Skip to main content

Volwassenen

Naast de begeleiding en behandelingen aan kinderen, jongeren, hun ouders/verzorgers en jongvolwassenen biedt ZorgRondom ook begeleiding en behandeling voor volwassenen.

ZorgRondom biedt gerichte, effectieve en respectvolle ondersteuning aan volwassenen met diverse psychische / sociale kwetsbaarheden. De begeleiding is specifiek gericht op ondersteuning in de thuissituatie. Hierbij hanteren we een aanpak die is afgestemd op de unieke behoeften van de hulpvrager. We hanteren 7 pijlers bij onze begeleiding:

  1. Individuele begeleidingsplannen

We starten met een grondige analyse van de situatie en de specifieke psychische / sociale kwetsbaarheden van de hulpvrager. Op basis hiervan ontwikkelen we individuele begeleidingsplannen die rekening houden met de thuisomgeving, de persoonlijke context en de doelen van de hulpvrager. Het is dus een maatwerkplan afgestemd op de behoeften van de hulpvrager.

  1. Ambulante begeleiders

Ons team van thuisbegeleiders bestaat uit ervaren professionals met expertise in psychische gezondheidszorg. Zij werken nauw samen met de hulpvrager en zijn of haar naasten om de ondersteuning naadloos te integreren in de dagelijkse leefomgeving.

  1. Praktische en sociale ondersteuning

Naast emotionele ondersteuning richten we ons ook op praktische en sociale aspecten, zoals het organiseren van dagelijkse activiteiten, het stimuleren van zelfzorg en het aanleren van vaardigheden die de zelfstandigheid bevorderen.

  1. Familie en sociale integratie

We betrekken de directe omgeving van de hulpvrager actief bij het begeleidingsproces. Dit kunnen bijvoorbeeld familieleden, vrienden of buren zijn. Het creëren van een duurzaam ondersteunend sociaal netwerk draagt bij aan het welzijn van de hulpvrager in de thuisomgeving.

  1. Flexibele en op maat gemaakte ondersteuning

Onze begeleiding is flexibel en op maat gemaakt, afgestemd op de evoluerende behoeften van de hulpvrager. We passen onze aanpak aan op veranderingen in de thuissituatie en veranderende behoeften en streven naar continue verbetering.

  1. Empowerment

We moedigen de hulpvrager aan om actief deel te nemen aan de besluitvorming over zijn/haar eigen zorg en begeleiding. Hierbij streven we naar empowerment, waarbij de hulpvrager zelf de regie houdt over zijn of haar leven, ondanks de psychische / sociale kwetsbaarheden.

  1. Samenwerking met andere zorgverleners

Indien nodig werken we samen met andere professionals in de gemeenschap om een geïntegreerde en holistische benadering te waarborgen.

Met deze 7 pijlers streven we ernaar om volwassenen met psychische / sociale kwetsbaarheden de nodige ondersteuning te bieden in hun vertrouwde thuisomgeving met als doel het bevorderen van hun welzijn en het vergroten van hun kwaliteit van leven.

 

Meertalig

Wij bieden ondersteuning in het Nederlands, Engels en Turks.

Meer weten? Neem contact op!